آتش‌سوزی‌های جنگلی در کالیفورنیا از 21 روز گذشته تاکنون ادامه دارد

در آتش‌سوزی‌‌هایی که در ایالت کالیفورنیای ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، خانه های زیادی آسیب دید

1680173
آتش‌سوزی‌های جنگلی در کالیفورنیا از 21 روز گذشته تاکنون ادامه دارد

در آتش‌سوزی‌‌هایی که در ایالت کالیفورنیای ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، خانه های زیادی آسیب دید

در آتش‌سوزی‌‌هایی که در نقاط مختلف امتداد خط شمال به جنوب در مرز شرقی ایالت کالیفورنیای ایالات متحده آمریکا ادامه داشته و فعالیت‌ها برای مهار آتش ادامه دارد، خانه های زیادی آسیب دید.

در حالی که آتش‌سوزی دیکسی در منطقه‌ای نزدیک به مرز نوادا در کالیفورنیا  تقریبا از 11 روزبدین طرف و آتش سوزی تاماراک از 21 روزبدین طرف ادامه دارد، بیشتر از 20 خانه دراثر این آتش‌سوزیها تبدیل به خاکستر شدند.

در مناطق پولماس، آلفین، بوته و لاسن در کالیفورنیا و منطقه داگلاس در نوادا که با تهدید آتش‌سوزی روبرو هستند، وضعیت اضطراری اعلام شد.

آتش‌سوزی بوتلگ دراورگان بزرگترین آتش‌سوزی این کشوربوده وازمدت19 روز متواتر است که ادامه دارد. تیم‌های آتش‌نشانی گزارش دادند که آتش‌سوزی بوتلگ تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است اما آتش سوزی همچنان هزاران خانه را تهدید می‌کند.

در حدود تقریبا 3000 هکتار زمین و بیش از 200 خانه در آتش‌سوزی آلدر یونان در ایالت مونتانا که تلاش‌ها در جهت مهار آتش از 17 روزبدین طرف ادامه دارد، آسیب دیده است. اخبار مربوطه