پایان دیدارها و مذاکرات رسمی اردوغان در جمهوری تورک قبرس شمالی

طیاره ای حامل رئیس جمهور تورکیه ساعت 17 به وقت محلی از لیفکوشه به مقصد استانبول حرکت کرد

1678206
پایان دیدارها و مذاکرات رسمی اردوغان در جمهوری تورک قبرس شمالی

طیاره ای حامل رئیس جمهور تورکیه ساعت 17 به وقت محلی از لیفکوشه به مقصد استانبول حرکت کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ساعت 17 به وقت محلی با طیاره ای "TC TUR"  جمهوری تورک قبرس شمالی را به مقصد استانبول ترک کرد.

اردوغان را در میدان هوایی ارجان لیفکوشه، رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر، سفیر تورکیه در لیفکوشه، بعضی از وزرای و نمایندگان مجلس جمهوری تورک قبرس شمالی و مقامات نظامی این جمهوری بدرقه کردند.  اخبار مربوطه