موضوع روند صلح در افغانستان را با طالبان مذاکره خواهیم کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور گفت که آنها در مورد روند افغانستان با طالبان، که دارای یکسلسله مشکلات عدیده هستند، بحث خواهند کرد

1677746
موضوع روند صلح در افغانستان را با طالبان مذاکره خواهیم کرد

درحال بررسی چگونگی کنترول وبه بهره برداری سپردن میدان هوایی کابل هستیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور گفت که آنها در مورد روند افغانستان با طالبان، که دارای یکسلسله مشکلات عدیده هستند، بحث خواهند کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی ضمن اشاره به اینکه با طالبان که در خصوص برخی موارد نارضایتی‌ها و ناخشنودی‌هایی دارد، موضوع روند صلح در افغانستان را مذاکره خواهند کرد گفت: در صورت عمل به شرایط مورد در خواست ما، تورکیه در صدد بهره برداری از میدان هوایی کابل است.

رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در جمهوری تورک قبرس شمالی اعلام کرد: در مورد حفظ امنیت میدان هوایی کابل دوره جدیدی پیش رو داریم. در این خصوص سه اتوریته اصلی دیده می‌شود. این‌ها ناتو، آمریکا و تورکیه هستند. آمریکا تصمیم به خارج شدن از افغانستان گرفت. از ما خواستند تا به مدیریت میدان هوایی کابل که بیست سال است، بر عهده ما بود، منبعد نیز ادامه دهیم.

اردوغان با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا در این زمینه شرایطی مطرح کرده گفت: ما در حال حاضر به ادامه مدیریت میدان هوایی کابل از سوی تورکیه با دید مثبت می نگریم. ولی در عین حال برای ادامه این وضعیت برخی شرایط مطرح کردیم که درصورت قبول آن از سوی آمریکا عملی خواهد شد. اول اینکه از نظر دیپلماتیک آمریکا باید در کنار ما باشد. دوم اینکه از نظر لجستیکی باید امکانات خود را برای ما بسیج کند. و سوم اینکه در صورت توانایی این امکانات لجستیکی خود را به تورکیه واگذار کند. و موضوع مهم دیگر نیز، در طول این روند مشکلات مالی جدی و موانعی از لحاظ مدیریت مورد بحث است. در این خصوص نیز باید حمایت لازمه را از تورکیه بعمل آورد. در صورت موافقت با این شرایط، تورکیه در صدد بررسی موضوع ادامه مدیریت میدان هوایی کابل است.

اردوغان ضمن اشاره به وجود برخی نارضایتی‌ها و ناخشنودی‌های گروه طالبان در افغانستان گفت: روند صلح افغانستان را با طالبان مذاکره کرده و سعی به رفع موانع خواهیم کرد. همان‌طوریکه آمریکا با طالبان برخی مذاکرات انجام داد، تورکیه نیز باید خیلی راحت تر بتواند با طالبان مذاکره کند.اخبار مربوطه