آغاز عید سعید قربان و اقامه نماز عید در مساجد

عید قربان در تورکیه و عالم اسلام با شور و هیجان جشن گرفته می‌شو

1677862
آغاز عید سعید قربان و اقامه نماز عید در مساجد

عید قربان در تورکیه وجهان اسلام با شور و هیجان جشن گرفته می‌شود

عید سعید قربان در سرتاسر تورکیه و جهان اسلام با شور  و هیجان زایدالوصفی آغاز شد.

در  اولین روز عید در تورکیه، مردم در چهارچوب اتخاذ و رعایت تدابیرصحی مربوط به مبارزه با ویروس کوویدـ19 و با در نظر داشتن مقررات فاصله اجتماعی وپوشیدن ماسک نماز عید را در مساجد اقامه کردند.

بعد از ختم اقامه نماز ، اهالی مساجد عید قربان را به یکدیگر تبریک گفتند.  اخبار مربوطه