در مرکز ولسوالی الباب در سوریه حادثه انفجار بوقوع پیوست

در نتیجه این حادثه دو تن از افراد ملکی زخمی شدند

1676717
در مرکز ولسوالی الباب در سوریه حادثه انفجار بوقوع پیوست

در اثر انفجار بمب جاسازی در موتر در حال پارک در مرکز ولسوالی الباب سوریه که در عملیات سپر فرات از تروریسم پاکسازی شده است، 2 غیرنظامی زخم برداشتند.

مجروحین حمله تروریستی به بیمارستان انتقال یافتند.

این انفجار به اطراف خسارت وارد نمود.

نیروهای امنیتی با انجام بررسی‌هایی در محل حادثه، به احتمال ترتیب حمله از سوی سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب وای پی جی/پ‌ک‌ک تاکید نمودند.اخبار مربوطه