صاحب شرکت ویرجین گالاکتیک به فضا سفر کرد

پس از الون ماسک صاحب شرکت اسپیس ایکس و جف بزوس موسس آمازون، این بار نیز ریچارد برانسون به صفت سومین فردی که به فضا سفر کرد، ثبت شد

1673880
صاحب شرکت ویرجین گالاکتیک به فضا سفر کرد

پس از الون ماسک صاحب شرکت اسپیس ایکس و جف بزوس موسس آمازون، این بار نیز ریچارد برانسون به صفت سومین فردی که به فضا سفر کرد، ثبت شد

ریچاردبرانسون تاجرانگلیسی با سفینه‌ای که شرکتش یعنی ویرجین گالاکتیک توسعه داده است، به 100 کیلومتری کرده زمین که به صفت نقطه شروع فضا محسوب میگردد، سفر کرد.

سفینه فضایی یونیتی -2 که از سوی شرکت ویرجین گالاکتیک متعلق به برانسون ساخته شده است، با 6 سرنشین منجمله برانسون، دیروز در ساعات صبح به وقت آمریکا از ایالت نیومکزیکو به فضا پرتاب شد.

بر اساس بیانیه صادره از ویرجین گالاکتیک، این سفینه به ارتفاع نزدیک به 100 کیلومتری یعنی نقطه شروع فضا رسید.

در این بیانیه با اعلام اینکه این سفر 90 دقیقه طول کشید، ابراز گردید که برانسون و همراهانش بدون مشکل، ساعت 12 در نیومکسیکا فرود آمده اند.اخبار مربوطه