ریکارد ارتفاع از طیاره بدون سرنشین تهاجمی بیراقدار آقینجی

طیاره بدون سرنشین تهاجمی بیراقدار آقینجی در آزمایش پرواز طولانی و بالاترین ارتفاع ، تا ارتفاع 11 هزار و 594 متری صعود کرد

1672657
ریکارد ارتفاع از طیاره بدون سرنشین تهاجمی بیراقدار آقینجی

طیاره بدون سرنشین تهاجمی بیراقدار آقینجی در آزمایش پرواز طولانی و بالاترین ارتفاع ، تا ارتفاع 11 هزار و 594 متری صعود کرد

طیاره بدون سرنشین تهاجمی بیراقدار آقینجی که با امکانات داخلی و ملی از سوی شرکت بایکار تولید شده است، ریکارد ارتفاع در تاریخ هوانوردی تورک را شکست.

طیاره بدون سرنشین تهاجمی بیراقدار آقینجی در مرکز آموزش و آزمایش پرواز آقینجی در چورلو، برای آزمایش پرواز طولانی و ارتفاع بالا به پرواز درآمده و تا ارتفاع 11 هزار و 594 متری صعود کرد.

آقینجی اولین طیاره بدون سرنشین ملی است که تا این ارتفاع پرواز کرده است.

طیاره بدون سرنشین تهاجمی بیراقدار آقینجی بمدت 25 ساعت و 46 دقیقه پرواز کرد.اخبار مربوطه