دیدار اوکتای بانخست وزیرجمهوری تورک قبرس شمالی پیش از سفر اردوغان به این کشور

اوکتای گفت: سعی داریم یک جمهوری تورک قبرس شمالی که خود نیزقوی بوده، به پا استوارباشد و تولیدات داشته باشد را، بسازیم

1671888
دیدار اوکتای بانخست وزیرجمهوری تورک قبرس شمالی پیش از سفر اردوغان به این کشور

اوکتای گفت: سعی داریم یک جمهوری تورک قبرس شمالی که خود نیزقوی بوده، به پا استوارباشد و تولیدات داشته باشد را، بسازیم.

اوکتای که روز گذشته به جمهوری تورک قبرس شمالی سفر کرده است، با ارسان سانر نخست وزیر دیدار کرد.

او با اظهار اینکه هدف از این دیدار، ایجاد آمادگیها پیش از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه از جمهوری تورک قبرس شمالی به این کشور در روز 20 جولای و به مناسبت جشن صلح وآزادی است، اعلام داشت که وضعیت اخیردرخصوص فعالیتها و گامهایی که برداشته خواهد شد را ارزیابی خواهند کرد.

اوکتای، سلام رئیس جمهور اردوغان و آرزوهای صمیمی وی برای مقامات و مردم جمهوری تورک قبرس شمالی را رسانده و گفت: "20 جولای تاریخ مهمی است؛ این تاریخی است که برادران قبرسی شمالی و تورکهای قبرس، آزادی خود را به دست می‌آوردند. تاریخی است که ذهنیت سازمان مسلح بخش روم نشین قبرس که سعی دارد آرزویش برای اتصال جزیره به یونان را انجام داده، قدمت 500 ساله را نابود کرده و صاحبان اصلی جزیره یعنی ترکهای قبرس را به شکل اقلیت جلوه دهد و همه حقوق آنها را غصب کنند را از میان میبرد. اکنون تاریخ خاتمه بازی اشغالگران که در تلاش برای تحریف و نشان دادن واقعیتها به گونه دیگری هستند است. آنها هرگز در این امر موفق نخواهند شد. تورکهای قبرس عنصر اصلی جزیره هستند. اشغالگران نیز روزی به این امرپی خواهندبرد. بنابراین اعتقاد، اندیشه و توافق ماباجمهوری تورک قبرس شمالی، واضح ترین پیامی است که ازاینجا به جهان میفرستیم."

سونار نخست وزیر جمهوری تورک قبرس شمالی نیز اظهار داشت: "ما به عنوان جمهوری تورک قبرس شمالی معتقدیم که وقتی با تورکیه همکاری می کنیم در این جغرافیا کاری نیست که نتوانیم انجام دهیم. حمایت از حقوق و منافع ملت ترک، به ویژه میهن آبی، از مهمترین وظایف جمهوری تورک قبرس شمالی است. همکاری در کنار کشور مادری ما تورکیه، قدرت ما را می افزاید."اخبار مربوطه