هشدار قوماندان ناتو در مورد خطر بروز جنگ داخلی در افغانستان

قوماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان هشدارمیدهد که ممکن است با خروج نیروهای نظامی خارجی، جنگ داخلی در این کشور آغاز شود

1667452
هشدار قوماندان ناتو در مورد خطر بروز جنگ داخلی در افغانستان

قوماندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان هشدارمیدهد که ممکن است با خروج نیروهای نظامی خارجی، جنگ داخلی در این کشور آغاز شود.

بنا بر گزارش وال استریت ژورنال، اسکات میلر، قوماندان نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان در بین خبرنگاران در کابل هشدار داده است که بعد از خروج نیروهای نظامی خارجی ممکن است جنگ داخلی در این کشور آغاز شود.

میلر با اشاره به اینکه طالبان مناطق تحت کنترل خود را گسترش داده است، گفت: وضعیت امنیتی در حال حاضر خوب نیست. اگر روند فعلی ادامه یابد، ما می‌توانیم پیش بینی کنیم که جنگ داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود. جهان بایددر این مورد نگران باشد.

او با تاکید بر اینکه جنگ در افغانستان صرفا با یک راه حل سیاسی پایان می‌یابد، گفت: اگر درگیری‌ها کاهش نیابد، راه حل سیاسی به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد.

میلر گفت: سربازان آمریکایی به دولت افغانستان مشاوره می‌دهد که در مورد اولویت دادن به مناطق مهم در مبارزه با طالبان، تمرکز بر کنترل شهرها و شاهراه‌های بزرگ عدام واگذاری مناطق روستایی با ارزش استراتژیک به طالبان دقت جدی بخرچ دهند.

او افزود که با کاهش منابع دولت افغانستان، استراتژی مذکور در دوره جدید اهمیت بیشتری خواهد یافت.

میلر از سپتامبر 2018 قومانده نیروهای آمریکا وناتووهمچنین قبلا قوماندانی نیروهای ویژه آمریکایی را درافغانستان برعهده داشت.اخبار مربوطه