آخرین بخش نظامیان آلمانی نیز از افغانستان خارج شدند

وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که پس از تقریبا 20 سال حضوردر افغانستان، آخرین بخش سربازان مان عصرروز سه‌شنبه افغانستان را ترک گفتند

1667213
آخرین بخش نظامیان آلمانی نیز از افغانستان خارج شدند

وزیر دفاع آلمان اعلام کرد که پس از تقریبا 20 سال حضوردر افغانستان، آخرین بخش سربازان مان عصرروز سه‌شنبه افغانستان را ترک گفتند.

آنهگرت کرامپ کارنباوئر؛ وزیر دفاع آلمان طی  پیامی توئيتری اعلام داشت: «بعد از گذشت  تقریبا 20 سال حضوردر افغانستان، آخرین بخش سربازان مان حوالی عصر روز سه‌شنبه مع الخیراز افغانستان بیرون برآمدند و اکنون آن‌ها در راه بازگشت بوطن هستند».

اوضمن ابراز امتنان از 150 هزار نیروی نظامی خارجی آلمان که از سال 2001 به بعد در افغانستان ماموریت داشته‌اند، نوشت: «آنها می‌توانند به خدمات خود افتخارکنند. آلمان خروج نیروهای خودرا از افغانستان در ماه می آغاز کرد. یک فصل تاریخی به پایان رسید. به جان باخته گان و مجروحانی که حین انجام خدمت در آنجا قربانی داده اند ادای ادای احترام می‌کنیم. آن‌ها هرگزفراموش نخواهند شد».

براساس آمارداده شده اردوی آلمان، به تعداد  59 تن ازسربازان این کشور از سال 2001 به بعد در جریان ماموریت خود در افغانستان جان باخته اند.

آخرین بخش سربازان آلمانی با دوفروند طیاره ای A400 آلمانی و دوفروند طیاره ای C17 آمریکایی از پایگاه شان در مزار شریف واقع در شمال افغانستان انتقال داده شدند.

قبل از آغاز خروج 1100 تن سرباز آلمانی در افغانستان موجود بودند که به صفت بخشی از مأموریت حمایت قاطع ناتو با 9 هزار 600 نظامی دیگر خارجی یکجا فعالیت می‌کردند.اخبار مربوطه