سه تروریست عضو سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1665568
سه تروریست عضو سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

سه تروریست سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک در منطقه غارا در شمال عراق از پا در آورده شدند. 

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه آمده است: "ما به طور موثر اهداف تروریست‌ها در شمال عراق را هدف قرار می‌دهیم. 3 تروریست پ ک ک در غارا با عملیات هوایی سازمان‌یافته توسط نیروی هوایی ما از پا در آورده شدند."اخبار مربوطه