ریسک قحطی 41 میلیون انسان را تهدید می‌کند

عواملی از جمله درگیریها، تغییرات اقلیمی، مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ‌های موادغذایی اصلی موجب افزایش گرسنگی می‌شوند

1663200
ریسک قحطی 41 میلیون انسان را تهدید می‌کند

به گزارش سازمان ملل، عواملی از جمله درگیریها، تغییرات اقلیمی، مشکلات اقتصادی و بالارفتن قیمتهای موادغذایی اصلی،  باعث افزایش قحطی وگرسنگی می‌شوند

دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام داشت، 41 میلیون انسان که به کمک‌های بشردوستانه در سطح جهان دسترسی ندارند، در معرض ریسک قحطی قرار گرفته‌اند.

دیوید بیزلی طی سخنانی در اجلای هیئت مدیره برنامه جهانی غذا با اشاره براینکه، در 4 کشور شرایط مشابه قحطی وجود داشته و 41 میلیون انسان می‌توانند با مشکل قحطی رودررو شوند، اظهار داشت، به معنای واقعی 41 میلیون انسان درب قحطی را می‌زنند. این نه ارقام بلکه انسان‌های واقعی با اسامی واقعی هستند. بی‌نهایت نگران هستم.

گزارش سال 2020 برنامه جهانی غذا نشان داد که در 43 کشور جهان حدود 41 میلیون انسان در آستانه قحطی قرار دارند.

براساس گزارش مذکور، عواملی ازجمله درگیری، تغییرات اقلیمی، مشکلات اقتصادی ونرخ‌های موادغذایی اصلی موجب افزایش گرسنگی می‌شوند.

گزارش موردبحث همچنین تاثیرپذیری ناامنی موادغذایی از نرخ‌ها در کشورهایی چون لبنان، نیجریه، سودان، ونزوئلا و زیمبابوه را در میان گذاشت.

برنامه جهانی غذا درنظر دارد، طی سال جاری به 139 میلیون انسانی که با ریسک قحطی رودررو هستند، دسترسی پیدا کند.

درحال حاضر 584 هزار تن دراتیوپی، مدغاسکر، سودان جنوبی و یمن تحت شرایط مشابه قحطی زندگی می‌کنند.

داده‌های برنامه جهان غذا نشان میدهد که وضعیت در نیجریه و بورکینافاسو نیز نگران‌کننده است.اخبار مربوطه