تا زمانی که نیازداشته باشند در افغانستان خواهیم ماند

وزیر امور خارجه تورکیه با اشاره به مسئولیت جدید انقره در تامین امنیت میدان هوایی کابل، اعلام کرد تا زمانی که نیازداشته باشند در افغانستان حضور خواهیم داشت

1661901
تا زمانی که نیازداشته باشند در افغانستان خواهیم ماند

وزیر امور خارجه تورکیه با اشاره به مسئولیت جدید انقره در تامین امنیت میدان هوایی کابل، اعلام کرد تا زمانی که نیازداشته باشند در افغانستان حضور خواهیم داشت.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه تورکیه در یک نشست مطبوعاتی در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا با اشاره به طرح حضور تورکیه در افغانستان و تامین امنیت میدان هوایی کابل،‌ گفت: دولت افغانستان نیز با این موضوع موافق است. تا زمانی که نیاز داشته باشند در آن کشور خواهیم بود. البته این تنها به معنای حضور نظامی ما در افغانستان نیست.

اوبا بیان اینکه تورکیه امنیت میدان هوایی بین‌المللی کابل را در چارچوب مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو به عهده می‌گیرند، افزود: با تصمیم ایالات متحده برای عقب نشینی، متحدان دیگر نیز در حال خروج از افغانستان هستند و ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو در حال پایان است. اما امنیت میدان هوایی کابل برای افغانستان بسیار مهم بوده و دروازه افغانستان به جهان است.

چاووش‌اوغلو در ادامه تاکید کرد: امنیت این میدان هوایی نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمامی ماموریتهای دیپلماتیک در آنجا به ویژه تورکیه مهم است. تورکیه در این ماموریت تنها نیست وبیشتر از همه به حمایت دولت افغانستان نیاز دارد.اخبار مربوطه