بررسی روابط دوجانبه بین تورکیه و اسپانیا از طریق ویدئو کنفرانس

روابط دوجانبه بین تورکیه و اسپانیا و همینطور مذاکرات مربوط به عضویت تورکیه در اتحادیه اروپا، امروز از طریق ویدئو کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

1661837
بررسی روابط دوجانبه بین تورکیه و اسپانیا از طریق ویدئو کنفرانس

روابط دوجانبه بین تورکیه و اسپانیا و همینطور مذاکرات مربوط به عضویت تورکیه در اتحادیه اروپا، امروز  از طریق ویدئو کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

در بیانیه منتشره از سوی وزارت امور خارجه در ارتباط با این ویدئو کنفرانس آمده است، کنفرانس مجازی بین تورکیه و اسپانیا به سرپرستی فاروق قایماقچی معاون وزیر خارجه در امور اتحادیه اروپا و خوان گونزالس باربا دبیر وزارت امور خارجه و همکاری با اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار خواهد شد. 
در این بیانیه همچنین آمده است، در جریان این مذاکرات، علاوه بر بررسی تدارکات مربوط به برگزاری هفتمین نشست سران دولتی تورکیه - اسپانیا و روابط دوجانبه، در چارچوب روابط تورکیه با اتحادیه اروپا نیز بحث و مذاکره صورت خواهد گرفت.اخبار مربوطه