آمریکا خواستار نظارت بر نحوه مصارف کمک‌های مالی‌اش در افغانستان شد

یک مقام نظارت عمومی آمريکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد که واشنگتن می‌خواهد از زمینه‌های مورد استفاده از کمک‌های مالی اض برای افغانستان آگاه باشد

1659644
آمریکا خواستار نظارت بر نحوه مصارف کمک‌های مالی‌اش در افغانستان شد

یک مقام نظارت عمومی آمريکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد که واشنگتن می‌خواهد از زمینه‌های مورد استفاده از کمک‌های مالی اض برای افغانستان آگاه باشد.

جان سوپکو، رئیس اداره نظارت ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان «سیگار» اعلام کرد که واشنگتن می‌خواهد بداند که افغانستان از کمک‌های مالی آمریکا در چه زمینه‌ها استفاده خواهد کرد.

سوپکو در مصاحبه با رادیوی عمومی ملی «ان‌ پی ‌آر» آمریکا درباره تردیدهای مالیات دهندگان این کشور نسبت به نحوه کنترل کمک‌های مالی به افغانستان اظهار داشت: «بخش بزرگی از این مبلغ برای حمایت از اردو و پولیس افغانستان استفاده خواهد شد. نباید فراموش کنید که بیش از 80 فیصد از بودجه افغانستان توسط اهداکنندگان بین‌المللی تامین می‌شود که آمریکا در صدر آنهاست. اگر ما نبودیم، دولت افغانستان مواجه به فروپاشی اقتصادی می‌شد».

او تاکید کرد که اگر آمریکا به افغانستان کمک مالی ارائه می‌کند، باید اجازه دسترسی واشنگتن به سوابق و حساب‌های داخلی این کشور صادر شود؛ زیرا آمریکا باید بداند که این کمک مالی در چه زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوپکو همچنین گفت: «آمریکا ارتباط مالی با طالبان ندارد. اما یک چیز قطعی است. اگر جریان پول ادامه داشته باشد، ما درس خود را در این خصوص گرفته‌ایم. امیدوارم باید بر نحوه مصرف این پول در افغانستان به‌طور دقیق نظارت کنیم».اخبار مربوطه