مردم لبنان مظاهره کردند

مظاهره‌کنندگان با تجمع در مناطق مختلف شعارهایی برای اعتراض به شرایط نامساعد زندگی و بحران سوختی در کشور سر دادند

1656541
مردم لبنان مظاهره کردند

مردم لبنان بمنظور اعتراض به گرانی قیمت‌ها، کاهش ارزش واحد پولی کشور و بحران اقتصادی در شهر بیروت مظاهره کردند.

مظاهره‌کنندگان با تجمع در مناطق مختلف شهر و سوزاندن تایر در برخی از خیابان‌ها، جاده‌ها را بر روی ترافیک بسته شعارهایی برای اعتراض به شرایط نامساعد زندگی و بحران سوختی در کشور سر دادند.

نیروهای انتظامی در تظاهرات مداخله کرده و جاده‌ها را بر روی ترافیک باز نمودند.

اقتصاد لبنان که بعلت تجزیه‌های سیاسی متکی به مذاهب و ادیان متفاوت دارای ساختار بسیار شکننده است، از جنگ داخلی سال‌های 1975 الی 1990 بدین‌طرف صحنه بحران عمیقی میباشد.

در حالیکه نرخ رسمی دالر در این‌کشور از سوی بانک مرکزی 1507 تعیین شده و نرخ رایج دالر در بانک‌ها 3 هزار و 900 لیر اعلام شد، دالر امروز در بازار سیاه از 15 هزار لیر معامله شد.اخبار مربوطه