اهدای جایزه مركز اسكان بشر سازمان ملل به امینه اردوغان

مركز اسكان بشر سازمان ملل جایزه جایزه «شهرهای هوشمند در طرح پسمانده ها» را به همسر رئیس جمهور تورکیه اهدا کرد

1650630
اهدای جایزه مركز اسكان بشر سازمان ملل به امینه اردوغان

مركز اسكان بشر سازمان ملل جایزه جایزه «شهرهای هوشمند در طرح پسمانده ها» را به همسر رئیس جمهور تورکیه اهدا کرد.

میمونا شریف، منشی اجرایی مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) طی مراسمی که در میهمانسرای دولتی مجتمع بش‌تپه در انقره برگزار شد، جایزه «شهرهای هوشمند در طرح پسماند» را به امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور تورکیه اهدا کرد.

این جایزه به پاس حمایت از طرح شهرهای هوشمند و پروژه «زباله صفر» به وی اهدا شد.

امینه اردوغان طی سخنرانی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از میزبانی از شریف در انقره اظهار داشت: این نخستین بار است که مدیر اجرایی سازمان ملل متحد به تورکیه سفر می‌کند. ایشان یک کارشناس برنامه ریزی شهری و شهردار موفق هستند.

وی در ادامه افزود: تورکیه و مركز اسكان بشر سازمان ملل در بسترهای تازه همکاری‌های قدرتمند و موثری خواهند داشت.

امینه اردوغان تصریح کرد: ابتکار عمل شهرهای هوشمند کمک قابل توجهی به هدف شهرهای هماهنگ با محیط زیست و طبیعت خواهد کرد. ما نیز مصمم هستیم که در موفقیت این طرح سهیم باشیم.اخبار مربوطه