بازتاب موفقیت‌های طیارات بدون سرنشین مسلح تورکیه در رسانه‌های سوئیس

تلویزیون اس‌آراف سوئیس: طیارات بدون سرنشین مسلح ساخت تورکیه هدف را با اصابت کامل منهدم می‌کنند

1650634
بازتاب موفقیت‌های طیارات بدون سرنشین مسلح تورکیه در رسانه‌های سوئیس

تلویزیون اس‌آراف سوئیس: طیارات بدون سرنشین مسلح ساخت تورکیه هدف را با اصابت کامل منهدم می‌کنند

تلویزیون اس‌آراف سوئیس طی گزارشی ضمن تقدیرازموفقیت‌های طیارات بدون سرنشین مسلح ساخت تورکیه، اعلام داشت، این طیارات بدون سرنشین هدف را با اصابت کامل منهدم می‌کنند.

در گزارش ضمن اشاره به فروش 24 فروند طیاره بدون سرنشین مسلح به پولند، تاکید گردید، تورکیه با تکنالوژی نظامی مدرن، قاطعانه در راه تبدیل به یکی از بزرگترین قدرت‌های طیارات بدون سرنشین مسلح و غیرمسلح جهان گام بر‌می‌دارد.

در گزارش مذکور به موفقیت‌های سلجوق بیرقدار مدیر فنی شرکت بایکار و تیم کاری اش یکجا با طیارات بدون سرنشین مسلح تورک در سوریه، لیبیا و قره‌باغ کوهستانی جای داده شده است.

در ادامه گزارش آمده است، کشورهای غربی چگونگی موفقیت تورک‌ها در زمینه طراحی و تولید طیارات بدون سرنشین مسلح و غیرمسلح خود را با هیجان دنبال می‌کنند. بسیاری از دولت‌ها و در راس کشورهای آفریقای شمالی و عربی خواهان طیارات بدون سرنشین تورک هستند. اخبار مربوطه