مکتوب تهدید آمیز به دفتر تی آر تی در آلمان

به دفتر تی آر تی در آلمان مکتوب تهدید آمیز فرستاده شد

1642848
مکتوب تهدید آمیز به دفتر تی آر تی در آلمان

نسبت خبر های پخش شده در مورد حملات اسرائیل علیه فلسطینیان به دفتر رادیو تلویزیون ترکیه (تی آر تی) مقیم برلین پایتخت آلمان که به زبان آلمانی نشرات دارد مکتوب تهدید آمیز فرستاده شده است. 

پولیس پس از مطالعه دلایل, مکتوب را بعنوان عمل "نژادپرستانه, ضد اسلام و تُرک" مورد ارزیابی قرار داده گفته است که موضوع به اداره امنیت دولت (Staatsschutz) فرستاده خواهد شد.

این مکتوب, سومین مکتوبیست که طی یک سال اخیر به این دفتر با امضای پرینز ایوگن گروپ برای بار سوم فرستاده میشود. 

کاآن البیر, رئیس نشرات دفتر تی آر تی در برلین میگوید طی دو هفته اخیر به اخبار مربوط به وحشت و ظلم اسرائیل به شکل گسترده جا داده اند. 

وی چنین گفت: "شمار زیادی از مراکز خبری و خبرنگاران که از وضعیت ناراحت شده بودند ما را مورد هدف قرار دادند.  از اینکه باور به کار که میکنیم داریم, به انعکاس حقیقت ها ادامه خواهیم داد.  این چنین تهدید ها نمیتواند مانع کار ما شود".

دفتر تی آر تی در برلین در یک هفته اخیر مورد هدف بعضی از ارگان های نشراتی و خبرنگاران قرار گرفته بود. اخبار مربوطه