خطوط هوایی تورکیه نشانه‌ای از سیاست خارجی تورکیه در کشورهای بالکان

عبوریک فروند طیاره ای متعلق به خطوط هوایی تورکیه در حین برگزاری نشست خبری اولیور وارهلی مسئول توسعه کمیسیون اتحادیه اروپا و ادی راما نخست وزیر آلبانیا

1635110
خطوط هوایی تورکیه نشانه‌ای از سیاست خارجی تورکیه در کشورهای بالکان

عبوریک فروند طیاره ای متعلق به خطوط هوایی تورکیه در حین برگزاری نشست خبری اولیور وارهلی مسئول توسعه کمیسیون اتحادیه اروپا و ادی راما نخست وزیر آلبانیا

عبور یک فروند طیاره ای متعلق به خطوط هوایی تورکیه در حین برگزاری نشست خبری اولیور وارهلی مسئول توسعه کمیسیون اتحادیه اروپا و ادی راما نخست وزیرآلبانیا، صحنه تصاویر جالبی گردید.

اولیور وارهلی در مراسم تحویل واکسنهایی که اتحادیه اروپا به آلبانیا ارسال کرده بود، با ادی راما نشست مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد.

در حین این نشست خبری یک فروند طیاره ای خطوط هوایی تورکیه در پیست به حرکت در آمد. دو رهبر با بر زبان آوردن نام خطوط هوایی تورکیه خندیدند. این تصاویرکه درکانالهای تلویزیونی زنده پخش میشد، درمدت زمان کوتاهی به دفعات درسایتهای اجتماعی منتشر شد و تفاسیری چون "سیاست خارجی تورکیه در منطقه بالکان ازاین بهتر نشان داده نمیشد" نوشته شد.اخبار مربوطه