تقدیم استوارنامه ها از جانب سفرای کشورهای چیلی، گینه بیسائو و ارجنتاین به اردوغان

سفیرای جدید کشورهای چیلی، گینه بیسائو و ارجنتاین استوارنامه های خود را خود را تقدیم اردوغان کردند

1634043
تقدیم استوارنامه ها از جانب سفرای کشورهای چیلی، گینه بیسائو و ارجنتاین به اردوغان
2021-05-04-arjantin-01.jpg
Rodrigo E. Arcos Castro-erdogan.jpg
thumbs_b_c_0de13485cbd5c2f1aaa886ba3b2395e2.jpg

سفیرای جدید کشورهای چیلی، گینه بیسائو و ارجنتاین استوارنامه های خود را خود را تقدیم اردوغان کردند.

سفیر جدید چیلی دیروز در انقره استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کرد.

رودریگو آرکوس کاسترو، سفیر جدید چیلی در انقره استوارنامه خود را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه تقدیم کرد.

اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در انقره کاسترو را به حضور پذیرفت.

کاستروهمراه باهمسروفرزندش یکجا با عده ای از کارمندان سفارت چیلی در انقره در پایان این دیدار با رئیس‌جمهور تورکیه عکس یادگاری گرفتند.

متعاقبا سفیر جدید گینه بیسائو در انقره استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کرد.

مالام مانه، سفیر جدید گینه بیسائو در انقره استوارنامه خود را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه تقدیم کرد.

اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در انقره مانه را به حضور پذیرفت.

مانه و یکجا با عده ای از کارمندان سفارت گینه بیسائو در انقره در پایان این دیدار با رئیس‌جمهور تورکیه عکس یادگاری گرفتند.

و همچنان سفیر جدید ارجنتاین نیز دیروز در انقره استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کرد.

پاتریکا باتریز سالاس، سفیرجدید ارجنتاین در انقره استوارنامه خود را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه تقدیم کرد.

اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در انقره سالاس را به حضور پذیرفت.

سالاسهمراه باهمسروعده ای از کارمندان سفارت ارجنتاین در انقره در پایان این دیدار با رئیس‌جمهور تورکیه عکس یادگاری گرفتند.اخبار مربوطه