روند ارزیابی اولیه واکسن سینواک در اروپا آغاز شد

نهاد تنظیم‌کننده مقررات ادویه جات اتحادیه اروپا، روند ارزیابی اولیه واکسن تولید شده توسط شرکت سینواک چین را آغاز کرد

1634039
روند ارزیابی اولیه واکسن سینواک در اروپا آغاز شد

آژانس ادویه ای اروپا، نهاد تنظیم‌کننده مقررات ادویه جات اتحادیه اروپا (EMA)، روند ارزیابی اولیه واکسن تولید شده توسط شرکت سینواک چین را آغاز کرد.

در اطلاعیه‌ای که توسط نهاد تنظیم‌کننده مقررات ادویه جات اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است: ارزیابی اولیه "واکسن غیر فعال کووید -19" بر اساس اولین نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی و بالینی، نشان می‌دهد که این واکسن علیه ویروسی که باعث مریضی کووید-19 می‌شود، آنتی‌بادی ایجاد می‌کند. 

این نهاد ارزیابی خود را با در دسترس قراردادن اطلاعات مربوط به واکسن ادامه خواهد داد.

روند ارزیابی تا زمان کسب شواهد کافی برای تأیید رسمی واکسن جهت استفاده در اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت.

در این فرایند، اثربخشی، مقاومت بدن و کیفیت واکسن از نظر مطابقت با ستندردهای اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مقامات نهاد تنظیم‌کننده مقررات ادویه جات اتحادیه اروپا، اطلاعاتی در مورد مدت زمان ارزیابی ارائه ندادند.

واکسن‌های مدرنا، آسترازنکا، بیوان‌تک-فایزر، جانسون و جانسون برای استفاده در اتحادیه اروپا تأیید شده‌اند.اخبار مربوطه