در صورت برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به زمین، زمین قادر به ‌دفاع نیست

آخرین تکنالوژی‌های موجود برای جلوگیری از برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به زمین قادر نیست

1634038
در صورت برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به زمین، زمین قادر به ‌دفاع نیست

آخرین تکنالوژی‌های موجود برای جلوگیری از برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به زمین قادر نیست.

در صورت برخورد یک شهاب سنگ بزرگ به زمین، آخرین تکنالوژی‌های موجود جهان برای جلوگیری از برخورد آن قادر نیست.

در یک شبیه سازی مشخص شد که زمین در برابر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ بی‌دفاع است.

گروهی ازمتخصصان ایالات متحده آمریكاوآژانسهای فضایی اروپابه مدت یک هفته تحت هدایت اداره ملی هوانوردی وفضایی آمریكا(ناسا)دریک برنامه شبیه سازی تهیه شده بایک سناریوی فرضی شركت كردند.

درسناریوی شبیه سازی شده، سیارکی از فاصله 35 میلیون میلی درحال نزدیک شدن به زمین بود و می‌توانست ظرف شش ماه به زمین برخورد کند.

کارشناسان همه محاسبات لازم را در مورد اندازه ، مدار و میزان احتمال برخورد و قدرت تصادم سیارک انجام دادند.

با توجه به مقطع زمانی شش ماهه شبیه سازی، مشخص شد که هیچ یک از تکنالوژی های کنونی انسان در زمین نمی‌تواند مانع از برخورد این سیارک شود.

براساس برنامه شبیه سازی شده، این سیارک به اروپای شرقی برخورد کرد.

خوشبختانه تاکنون هیچ سیارکی شناخته شده ای که بتواند از این طریق خطری برای زمین ایجاد کند، مشاهده و کشف نشده است.

اما دانشمندان میگویند، احتمال دارد که دو سوم سیارک‌هایی که از ابعاد 140 متر و یا بزرگتر برخوردار هستند هنوز کشف نشده‌اند.

به همین دلیل ، ناسا و سازمان‌های دیگر در تلاشند تا خود را برای چنین شرایطی آماده کنند.

اکثریت سیارک‌ها در زیر رادار سیر می‌کنند و بیشتر آنها خیلی دیر کشف می‌شوند.اخبار مربوطه