رئیس جمهور قرقیزستان از مردم خواست تا به خانه‌هایشان برگردند

جباروف پس از اعلام "آتش‌بس" بین قرقیزستان و تاجیکستان در اول ماه می سخنرانی کرد

1632962
رئیس جمهور قرقیزستان از مردم خواست تا به خانه‌هایشان برگردند

صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان بیش از 27 هزار شهروند را که به دلیل درگیری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، به "بازگشت به خانه" فراخواند

جباروف پس از اعلام "آتش‌بس" بین قرقیزستان و تاجیکستان در اول ماه می سخنرانی کرد.

جباروف بااشاره به اینکه بیش از27هزارشهروند به دلیل درگیری درمرزقرقیزستان وتاجیکستان، خانه‌های خود را ترک کردند، افزود: "من از همه ای خانواده ها میخواهم كه به محل زندگی خود بازگردند.به اقدامات تحریک‌آمیز توجه نکنید."

جباروف همچنین قول داد که خانه‌های آسیب‌دیده و سوزانده‌شده در نتیجه حوادث، توسط دولت ترمیم وبازسازی خواهند شد.

از سوی دیگر مقامات اعلام کردند که اوضاع در منطقه تحت کنترل است.

در این درگیری در 28 اپریل به دلیل کنترل شبکه توزیع آب به نام  گلوفنوی Golovnoy، چهل و نه تن کشته و بیش از 260 تن از هر دو طرف زخمی شدند.

بیش از 27 هزار شهروند قرقیزستان خانه‌های خود را در منطقه ترک کردند.

دولت‌های هر دو کشور در مورد "آتش‌بس" و عقب‌نشینی نیروها به پوسته هایشان در اول ماه می توافق کردند.اخبار مربوطه