در ایالت شیزووکای جاپان طوفان شدید به وقوع پیوست

در اثروقوع  این طوفان در ایالت شیزووکای جاپان، 3 تن زخمی شدند

1632959
در ایالت شیزووکای جاپان طوفان شدید به وقوع پیوست

در ایالت شیزووکای جاپان طوفان شدید به وقوع پیوست

در اثروقوع  این طوفان در ایالت شیزووکای جاپان، 3 تن زخمی شدند.

در حالی که 97 ساختمان در سراسر منطقه ماکینوهارا آسیب دیدند ، موتر ها و وسایط درحال پارک از جا بیجا شدند وپایه های لین برق خمیده شدند.

در اثر وقوع این طوفان شدید در حدود 3200 خانوار در سراسر منطقه ماکینوهارابا قطع برق  مواجه شدند.اخبار مربوطه