نیرو های مسلح ترکیه ضربه قوی بر پیکر سازمان تروریستی وارد کرد

این مطلب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1632071
نیرو های مسلح ترکیه ضربه قوی بر پیکر سازمان تروریستی وارد کرد

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: نیروهای مسلح ترکیه با عملیات نظامی " پنجه ـ رعد و پنجه ـ صاعقه " به در هم کوبیدن لانه‌های تروریستی ادامه می‌دهد.

در پیامی که از حساب توییتر وزارت دفاع ملی ترکیه به اشتراک گذاشته شد، آمده‌است: با عملیات پنجه رعد و پنجه صاعقه در شمال عراق به نابودسازی لانه‌های تروریستی ادامه می‌دهیم.

در پیام توییتری وزارت دفاع ملی ترکیه تصاویری از فعالیت‌های تجسس و بازرسی سربازان دلیر ترکیه در جریان عملیات نظامی پنجه رعد و پنجه صاعقه در منطقه نیز به اشتراک گذاشته شد.

در این میان در نتیجه دقت و تیزبینی پرسنل مرزی یک تونل در مرز سوریه و ترکیه ، تثبیت گردید.

وزارت دفاع ملی ترکیه در پیام توییتری در این خصوص نوشت: در سایه دقت و تیز بینی پرسنل مرزی قهرمان مامور خدمت کشورمان، یک تونل که بین مرز مشترک ترکیه و سوریه ایجاد شده، تثبیت گردید.اخبار مربوطه