کنوانسیون استانبول، ازتاریخ اول جولای سال جاری فسخ می‌شود

حکم خارج شدن تورکیه از این کنوانسیون در روزنامه رسمی منتشر شد

1631360
کنوانسیون استانبول، ازتاریخ اول جولای سال جاری فسخ می‌شود

حکم خارج شدن تورکیه از این کنوانسیون در روزنامه رسمی منتشر شد

حکم مربوط به خارج شدن تورکیه از کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که به کنواسیون استانبول معروف است، در روزنامه رسمی انتشار یافت.

براساس این حکم که با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه انتشار یافت، تاریخ اول جولای سال 2021 بعنوان تاریخ پایان کنوانسیون استانبول که با تصمیم رئیس جمهور به تاریخ 19 مارچ 2021 ، از نظر جمهوری تورکیه فسخ شده‌است، اعلام گردید.

این تصمیم بر اساس سومین ماده نهمین دستورالعمل ریاست جمهوری تورکیه اتخاذ گردید.اخبار مربوطه