بخشنامه برنامه اقدام حقوق بشر از سوی اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه بخشنامه ای درباره برنامه اقدام حقوق بشر منتشر کرد

1631359
بخشنامه برنامه اقدام حقوق بشر از سوی اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه بخشنامه ای درباره برنامه اقدام حقوق بشر منتشر کرد

اردوغان طی این بخشنامه که در روزنامه رسمی جای گرفت، اعلام داشت که روز 2 مارچ 2021 برنامه اقدام حقوق بشر را که با هدف افزایش ستندردهای حقوق بشر در راستای چشم انداز "انسانهای آزاد، جامعه قدرتمند؛ تورکیه ای دموکرات ‌تر" آماده شده است را به اطلاع عموم خواهد رساند.

اردوغان گفت: " این برنامه، برعلاوه ای انجام تغییرات برای گسترش حقوق و آزادیها، هدف، افزایش ستندردهای مربوط به ارائه خدمات عمومی به روشی قابل دسترسی، پاسخگو، برابر، شفاف و منصفانه می‌باشد. علاوه بر این، برای حل مشکلات در راستای بالا بردن سطح آگاهی و تاسیس یک سیستم قوی تر برای حمایت از حقوق بشر، تلاشهایی پیش بینی شده است."

اردوغان تاکید کرد که  با بالا بردن ستندردهای مرتبط با حقوق بشر و آزادیها، روند قوی سازی تلاشها برای خشنودی شهروندان در زمینه دموکراسی نیز سرعت خواهد گرفت.

با هدف اجرای فعال طرح عمل و ادامه آن به شکلی شفاف، "هیئت نظارت و ارزیابی برنامه اقدام حقوق بشر" که فعالیتهای سازمانها و ادارات را دنبال کرده و آنها را با یکدیگر هماهنگ خواهد کرد، تاسیس شد.

این هیئت هر شش ماه یک بار جلسه تشکیل داده و اصول و اساس فعالیتها را مشخص خواهد کرد.اخبار مربوطه