مقررات اتحادیه اروپا در مورد انتشار پست‌هایی با محتوای تروریزم در اینترنت

این قانون پس از یک سال به طور کامل در سراسر اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد

1630684
مقررات اتحادیه اروپا در مورد انتشار پست‌هایی با محتوای تروریزم در اینترنت

پارلمان اروپا آیین‌نامه قانونی را تصویب کرده است که حذف پست‌های با محتوای تروریزم توسط ارائه دهندگان سیستم‌های عامل در طی یک ساعت به منظور جلوگیری از گسترش این چنین پست‌ها در اینترنت پیش‌بینی می‌کند.

با آیین‌نامه جدید تهیه شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا، سیستم عامل‌های دیجیتال باید در اسرع وقت دسترسی به پست‌ها را در کشورهای اتحادیه اروپا حذف یا مسدود کنند. محتوا باید ظرف 1 ساعت از دستورالعمل حذف یا مسدود شود.

در صورت عدم حذف یا عدم مسدود شدن محتوایی با نقض مقررات قانونی، شرکت‌ها جریمه می‌شوند.

کشورهای اتحادیه اروپا باید مقررات را از ماه آینده با قوانین ملی خود مطابقت دهند.

این قانون پس از یک سال به طور کامل در سراسر اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد.اخبار مربوطه