اظهارات سخنگوی پنتاگون در مورد روند خروج از افغانستان

سخنگوی پنتاگون اظهاراتش درارتباط به پایان یافتن ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو و کشورش از افغانستان را اشتباه خواند

1629984
اظهارات سخنگوی پنتاگون در مورد روند خروج از افغانستان

سخنگوی پنتاگون اظهاراتش درارتباط به پایان یافتن ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو و کشورش از افغانستان را اشتباه خواند.

جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا " پنتاگون " اعلام کرد که اظهاراتش درباره پایان یافتن ماموریت آموزشی-پشتیبانی ناتووکشورش درافغانستان را با بیان اینکه  سهوا گفته بود پس می‌گیرد.

تقریبادوهفته اززمانی که جو بایدن، رئیس جمهورآمریكا خروج همه ای سربازان آمریكایی ازافغانستان را تا سالگرد 11 سپتامبر اعلام كرده بود، می‌گذرد.

اردوی آمریكا سعی دارد با شروع برنامه‌های خروج، وظایف خود را در این كشور تنظیم كند.

کربی در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود اظهار داشت که طرح خروج تا پایان ماه به لوید آستین وزیر دفاع آمریکا ارائه خواهد شد.

اودرموردتداوم حمایت کشورش ازاردوی افغانستان نیزگفت: دراول ماه می ماموریت مادر افغانستان تغییر خواهد کرد. وظیفه ما و ناتو دیگر یک پشتیبانی آموزشی برای نیروهای امنیت ملی افغانستان نخواهد بود، بلکه روندی برای تورک افغانستان است.

کربی درپی این اظهارات طی توئیتری اعلام کرد که من این اظهارات را سهوا گفتم. ماموریت پشتیبانی قاطع ناتودراول ماه می پایان نمی‌یابد. همچنین تصمیمی برای کاهش یا تغییر پشتیبانی هوایی ما از نیروهای امنیتی افغانستان وجود ندارد.

گفتنی است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده‌بود که از اول ماه می روند خارج سازی نیروهای آمریکایی از افغانستان شروع شده و تا 11 سپتامبر این روند پایان خواهد یافت.  اخبار مربوطه