مجلس تورکیه اظهارات بایدن درباره حوادث 1915 را محکوم کرد

مجلس ملت کبیر تورکیه بیانیه محکومیت و رد اظهارات رئیس جمهور آمریکا در بیان حوادث 1915 به‌عنوان "نسل‌کشی" را پذیرفت

1629614
مجلس تورکیه اظهارات بایدن درباره حوادث 1915 را محکوم کرد

مجلس ملت کبیر تورکیه بیانیه محکومیت و رد اظهارات رئیس جمهور آمریکا در بیان حوادث 1915 به‌عنوان "نسل‌کشی" را پذیرفت.

بیانیه محکومیت و رد اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در بیان حوادث 1915 به‌عنوان "نسل‌کشی"، در مجمع عمومی مجلس ملت کبیر تورکیه پذیرفته شد.

این بیانیه به امضای مصطفی شن‌توپ، رئیس مجلس رسیده و احزاب عدالت و توسعه، جمهوری خلق، حرکت ملی و نیک به آن رای مثبت دادند.

در متن این بیانیه آمده است: ''مجلس ملت کبیر تورکیه، اظهارات 24 اپریل 2021 جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با حوادث 1915 که ادعاهای لابی‌های ارمنستان را پذیرفت، به شدت محکوم و این تهمت‌های بی اساس که معنایی جز تحریف تاریخ با انگیزه‌های سیاسی ندارند، را رد می‌کنیم.

این اظهارات رئیس جمهور آمریکا که از نظر قانونی و اخلاقی صلاحیت قضاوت در مورد مسائل تاریخی ندارد، برای ما فاقد مشروعیت است.

از جو بایدن می‌خواهیم که اظهارات نادرستش را که ارتباطی با حقایق تاریخی نداشته و وجدان ملت‌مان را عمیقا متاثر کرده، تغییر دهد.

رئیس جمهور آمریکا را به حمایت از تلاش برای برقراری صلح، ثبات و امنیت برای مردم منطقه، تورکیه و ارمنستان و انصراف از تصمیمی که ناگزیر روی روابط دوجانبه‌مان تاثیر منفی خواهد گذاشت، فرامی‌خوانیم.''اخبار مربوطه