واکنش شدید فخرالدین آلتون به آزادی تروریست ارمنی و تحریف وقایع تاریخی

پیام رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه که به زبان انگلیسی از شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد

1629250
واکنش شدید فخرالدین آلتون به آزادی تروریست ارمنی و تحریف وقایع تاریخی

پیام رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه که به زبان انگلیسی از شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اعلام کرد: آزادی تروریست ارمنی که سرقنسول تورکیه در شهر لاس آنجلس آمریکا را به شهادت رسانده‌بود و تصمیمات اتخاذ شده با تحریف وقایع تاریخی موجب جسارت‌بخشی و گستاجی هر چه بیشتر طرفداران افراط‌گری شده‌است.

آلتون در پیامی که به زبان انگلیسی ازحساب خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت، چنین نوشت: اعدام یک عروسک شبیه به انسان که لباسی ازبیرق آذربایجان بر تن دارد از سوی گروه ارمنی افراطگرا در ایالات متحده آمریکا و فریادهای توام به شور و شادی در این اثنا و تهدید آشکار مردم آذربایجان نتیجه اینگونه اقدامات تشویق‌کننده بوده است.

آلتون در ادامه پیام خود تاکید کرد: هامبیک ساسونیان تروریست ارمنی که در سال 1982 سرقنسول تورکیه در شهر لاس‌آنجلس را به شهادت رسانید، ماه گذشته آزاد شد. قبلا هشدار دادیم که عدم مجازات این قاتلین صرفا به گستاجی و جرءت کار شدن طرفداران افراطی نسل جدید خدمت خواهد کرد. تحریف تاریخ باعث گستاجی هر چه بیشتر ارمنیهای افراطی در تهدید آذربایجانی‌های مقیم ایالات متحده آمریکا می‌گردد. ما از اوج‌گیری این موج تهدید و خشونت نگران بوده و یکبار دیگر تاکید می‌کنیم که در مقابل کلیه تهدیدات در کنار آذربایجان هستیم. مقامات آمریکایی را دعوت به انجام اقدامات لازمه در این خصوص می‌کنیم. نمایشگاه مربوط به دیپلمات‌های تورکیه که توسط تروریست‌های ارمنی به شهادت رسیدند، تا اول ماه می در لاس آنجلس برای بازدید عموم باز خواهد بود.اخبار مربوطه