شروع پروازهای مستقیم هوایی تورکیه از انقره به 8 مقصد جدید در خارج از کشور

شرکت هوایی ملکی آنادولو‌جت، از برندهای زیرمجوعه شرکت خطوط هوایی تورکیه (THY)، شهرهای آمستردام، تهران، کیف، کلن، مونیخ، ماسل، ژنو و لیون را به پروازهای مستقیم بین المللی خود از انقره پایتخت تورکیه اضافه کرد

1629070
شروع پروازهای مستقیم هوایی تورکیه از انقره به 8 مقصد جدید در خارج از کشور

شرکت هوایی ملکی آنادولو‌جت، از برندهای زیرمجوعه شرکت خطوط هوایی تورکیه (THY)، شهرهای آمستردام، تهران، کیف، کلن، مونیخ، ماسل، ژنو و لیون را به پروازهای مستقیم بین المللی خود از انقره پایتخت تورکیه اضافه کرد.

ایلکر آیجی رئیس هیئت مدیره و کمیته اجرایی شرکت خطوط هواپی تورکیه، در کنفرانس مطبوعاتی، اظهار داشت که این شرکت با انجام بیش از 700 پرواز روزانه درتاریخ 22 اپریل، اختلاف بین لوفت هانزا نزدیکترین شرکت تعقیب کننده خود را به بیش از دو برابر افزایش داده است و یک ریکارد جدیدی در اروپا ثبت کرده است.

آیجی، با بیان اینکه با فعالیت‌های که در سال‌های اخیر با اتاق تجارت انقره (ATO) انجام داده‌اند تعداد پروازهای مستقیم خارج ازکشوررا افزایش داده‌اند، اظهارداشت که از تابستان امسال به 22 خط بین المللی و 56 پرواز هفتگی خواهد رسید.ادامه سخنان خود گفت:"پروازهای مستقیم ازانقره پایتخت تورکیه با امتیازات آنادولو‌جت (AnadoluJet )، به 8 شهر مختلف در کشور آلمان، 2 شهر در کشورهای اتریش، دنمارک، سویدن، فرانسه، 2 شهرانگلستان، آذربایجان، عراق، هالند، ایران، اوکراین و سوئیس انجام خواهد شد. امسال برای اولین بار به شهرهای آمستردام، تهران، کیف، کلن، مونیخ، بازل، ژنو و لیون، پروازهای مستقیم از انقره برقرار می‌شود."

آیجی همچنین افزود که مقصدهای جدید به توسعه بخش‌های خدمات، آموزش، صحت عامه و صنایع دفاع در انقره کمک خواهد کرد.اخبار مربوطه