شرکت مولود چاووش اوغلو در نشست سه جانبه دربخارست پایتخت رومانیا

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه درطی تاریخ 22-23 اپریل دربخارست پایتخت رومانیا، به اجلاس سه جانبه وزرای خارجه پولند -رومانی-ترکیهشرکت میکند

1625471
شرکت مولود چاووش اوغلو در نشست سه جانبه دربخارست پایتخت رومانیا

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه درطی تاریخ 22-23 اپریل دربخارست پایتخت رومانیا، به اجلاس سه جانبه وزرای خارجه پولند -رومانی-ترکیهشرکت میکند.

در بیانیه کتبی منتشره از وزارت امور خارجه تورکیه، اشاره شد که چاووش اوغلو در جلسه ای که از سال 2016 بدین طرف به طور منظم برگزار می شود ، با هیئت همراه خویش شرکت خواهد کرد.

دربیانیه آمده است که دراین نشست، بررسی محدوده قبلابرنامه ریزی شده درزمینه های مشخص همکاری بین سه متحد مورد بررسی قرار گرفته وزمینه های تعمیق هرچه بیشتر مشاركت سه جانبه پلانیزه گردد.

دراین توضیح که، شرکت وزرای خارجه اوکراین و گرجستان نیز در بخشی از این نشست برنامه ریزی شده چنین بیان گردیده: "همزمان با اجلاس آینده ناتو، نشست امسال همچنین فرصتی مهمی برای بحث در مورد انتظارات سه متحد از اجلاس و دوره بعد از آن خواهد بود ."اخبار مربوطه