چهارده روز عزای عمومی در چاد اعلام شد

شورای نظامی انتقالی چاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دوره مسئولیت این شورا به ریاست جنرال ماهامات ادریس دبی، پسر رئیس جمهور سابق، 18 ماه خواهد بود

1625620
چهارده روز عزای عمومی در چاد اعلام شد

شورای نظامی انتقالی چاد به تعقیب درگذشت رئیس جمهور این کشور 14 روز عزای عمومی اعلام کرد. شورای نظامی انتقالی چاد که پس از کشته شدن ادریس دبی ایتنو رئیس جمهور این کشور تشکیل شده است، 14 روز عزای عمومی اعلام کرد.

شورای نظامی انتقالی چاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دوره مسئولیت این شورا به ریاست جنرال ماهامات ادریس دبی، پسر رئیس جمهور سابق، 18 ماه خواهد بود.

روز گذشته پارلمان و دولت چاد منحل و یک دولت انتقالی تشکیل شده است.

سخنگوی اردوی چاد روز 20 اپریل اعلام کرده‌ بود که ادریس دبی ایتنو، رئیس جمهور 68 ساله این کشور در عملیات آخر هفته علیه گروه تجزیه طلبان شرکت کرده و مجروح شده بود، به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست داده‌است.  

شایان ذکر است که این درگیری‌ها از هفته گذشته، بین اعراب و گروه های قومی داگال و کیبت در روستاهای سیهپ و امباریت در منطقه سلامت این کشور آغاز شده است.اخبار مربوطه