وان درلین تاکید کرد: تورکیه در اتحادیه گمرکی اهمیت حیاتی داشته و متحد با ارزشی است

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری با انقره خاطرنشان کرد تورکیه در اتحادیه گمرکی اهمیت حیاتی داشته و متحد با ارزشی است

1616090
وان درلین تاکید کرد: تورکیه در اتحادیه گمرکی اهمیت حیاتی داشته و متحد با ارزشی است

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری با انقره خاطرنشان کرد تورکیه در اتحادیه گمرکی اهمیت حیاتی داشته و متحد با ارزشی است.

شارل میشل، رئیس شورا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری با انقره خاطرنشان کرد تورکیه در اتحادیه گمرکی اهمیت حیاتی داشته و متحد با ارزشی استاورسلا وان درلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که جهت انجام برخی دیدارهای رسمی در انقره به سر می‌برند، در نمایندگی اتحادیه اروپا در تورکیه نشست مشترک مطبوعاتی ترتیب دادند.

وان درلین ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری تورکیه و اتحادیه اروپا تصریح کرد: برای توسعه هرچه بیشتر تجارت بدون تردید دشواری‌های کنونی جهت اجرای اتحادیه گمرک را بررسی ودر راستای تجدید نظرآن تلاش خواهیم کرد.

او در رابطه با دیدار خود با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت: انقره نشان داد که میخواهد دوباره به روشی سازنده رابطه برقرار کند برای پویایی بیشتر روابط‌مان با تورکیه اینجا هستیم و درباره بسترهای همکاری که به سود هر دو طرف باشد، با هم استشاره کردیم.

اوبا اشاره به بررسی چهارمورد در دیدار با اردوغان و لزوم توسعه روابط اقتصادی، افزود: تورکیه در اتحادیه گمرکی اهمیت حیاتی داشته و متحد با ارزشی است.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در پایان خاطرنشان کرد: توافق میان تورکیه و اتحادیه گمرکی در نوع خود بی‌نظیر است. اخبار مربوطه