تعریف وتوصیف داشمند و فیلسوف سیاسی آمریکا از تورکیه

فرانسیس فوکویاما در مقاله‌ای از تاثیرات و توانایی طیارات بدون سرنشین ساخت تورکیه با تحسین یادکرد

1616587
تعریف وتوصیف داشمند و فیلسوف سیاسی آمریکا از تورکیه

فرانسیس فوکویاما در مقاله‌ای از تاثیرات و توانایی طیارات بدون سرنشین ساخت تورکیه با تحسین یادکرد

فرانسیس فوکویاما یکی از نظریه پردازان سیاسی معروف ایالات متحده آمریکا در مقاله‌ای که در مجله امریکن پورپوز"American Purpose" به قلم گرفت، از تاثیرات مهم و توانمندی طیارات بدون سرنشین ساخت تورکیه با تمجید و ستایش یاد کرد.

او در این مقاله نوشت: طیارات بدون سرنشین (پهپاد)های تورکیه سال گذشته در رشد تورکیه بصفت یک قدرت منطقوی نقش مهمی ایفا کردند.  

فوکویاما فیلسوف سیاسی آمریکا ضمن اشاره به اینکه چشم‌انداز جهانی با این پهپادها تغییر یافته و تورکیه در چشم‌انداز جدید جهانی نقش بازیگر اصلی را بر عهده گرفت نوشت: تورکیه از طیارات بدون سرنشین ساخت خود درلیبیا، سوریه، منطقه قره‌باغ ودرداخل مرزهای خود نیز علیه سازمان تروریستی " پ.ک.ک" استفاده کرده‌است.

نظریه پرداز سیاسی معروف آمریکایی ضمن اشاره به اینکه کارآیی طیارات بدون سرنشین تورکیه جالب و توجه برانگیز است تاکید کرد: کارآیی درون‌ها یعنی طیارات بدون سرنشین تولیدی تورکیه جالب توجه اند. بطورمثال طیاره بدون سرنشین بیرقدار " TB2 " برای مدت 24 ساعت می‌تواند در هوا پرواز کرده و در موازات عملیات تجسسی و اکتشافی در عملیات تهاجمی نیز ایفای نقش کند.

اوضمن اشاره به اینکه وظایفی که طیارات بدون سرنشین تورکیه در میدانهای جنگ در سوریه، لیبیا و قره‌باغ کوهستانی بجای آوردند، شگفت‌آور بود نوشت: بویژه ضرروزیانی که این طیارات بدون سرنشین به نیروهای نظامی ارمنستان وارد کردند، شایان توجه است.

فوکویاما با اشاره به اینکه طیارات بدون سرنشین ساخت تورکیه باعث تغییر تاکتیک‌های جنگی امروزه شده‌است تاکید کرد: طیارات بدون سرنشین در صعود تورکیه بصفت یک قدرت منطقوی در سال 2020 ، نقش مهمی برعهده داشت. تورکیه ضمن تغییرسرنوشت درسه منطقه درگیری، نشان داد که توانایی انجام اقدامات خیلی بیشتری ازاین را دارد.    اخبار مربوطه