گزارش بلومبرگ در رابطه به چگونگی میزان مصرف واکسن کوویدـ19 در جهان

تورکیه دربین کشورهایی که بیشترین دوزواکسن کوویدـ19 رادریافت کرده اند، در ردیف هفتم جای گرفت

1615310
گزارش بلومبرگ در رابطه به چگونگی میزان مصرف واکسن کوویدـ19 در جهان

تورکیه دربین کشورهایی که بیشترین دوزواکسن کوویدـ19 رادریافت کرده اند، در ردیف هفتم جای گرفت

در مناطق مختلف جهان از بیش از 658 میلیون دوز واکسن کروناویروس ترزیق گردیده است.

در گزارشاتی که پیرامون برنامه واکسیناسیون علیه ویروس کوویدـ19 تهیه شده، اعلام گردید: در 151 کشور از بیش از 658 میلیون دوز واکسن استفاده شده و 4 اعشاریه 3 فیصد جمعیت جهان واکسن کوویدـ19 را دریافت کردند.

بلومبرگ ضمن ارزیابی آمار مربوط به پاندمی کرونا با استناد به ارقام رسمی کشورهای مختلف جهان گزارشی در مورد چگونگی میزان ترزیق واکسن‌های توزیع شده و دوز این واکسن‌ها تهیه کرد.

براساس این گزارش، سطح اوسط روزانه واکسن‌های مورد استفاده به 16،5 میلیون دوز رسیده است.

بر اساس گزارش واکسن کوویدـ19 ، در ردیف بندی کشورهای جهان از نظر دوز مورد استفاده، ایالات متحده آمریکا ، چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مقام اول و هندوستان، انگلستان، برازیل و تورکیه نیز در ردیفهای بعدی جای دارند.

در تورکیه که با توجه به میزان دوز واکسن تزریق شده در ردیف هفتم جهان قرار دارد، بیش از 16 میلیون دوز واکسن مورد استفاده قرار گرفته که این نیز معادل زرق واکسن برای ده فیصد جمعیت تورکیه است.

آلمان، اندونزیا و فرانسه نیز در بین ده کشور اول این فهرست قرار دارند.اخبار مربوطه