آغاز زرق واکسین کرونا به موظفین پروازهای تورکیش ایرلاینز

خطوط هوایی تورکیه «تورکیش ایرلاینز» از آغاز مرحله ای ترزیق واکسن کرونا به موظفین پروازهای این شرکت خبر داد

1615721
آغاز زرق واکسین کرونا به موظفین پروازهای تورکیش ایرلاینز

خطوط هوایی تورکیه «تورکیش ایرلاینز» از آغاز مرحله ای ترزیق واکسن کرونا به موظفین پروازهای این شرکت خبر داد.

خطوط هوایی تورکیه «تورکیش ایرلاینز» اعلام کرد که مرحله ای واکسیناسیون کرونا برای موظفین پروازهای این شرکت شامل پیلوتها، ستیورد- ستیوردس ها و لود ماستر این شرکت هوایی آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی تورکیش ایرلاینز، دراین زمینه برای 16هزارو256 تن واکسن زرق خواهد شد.

بنابراین، افراد واکسین شده بر اساس آیین‌نامه سازمان هوانوردی تورکیه تا 48 ساعت در پروازها شرکت نکرده و وضعیت صحی آن‌ها از نزدیک مورد تعقیب قرار داده خواهد شد.

همچنین نام 2250 تن از خدمه داخل میدان هوایی این خطوط هوایی وارد سیستم زرق واکسن‌ خواهد شد.اخبار مربوطه