در فرانسه بعضی از سیاستمداران متهم به نقض تدابیر اتخاذشده در مورد کرونا شدند

بعضی از وزرا و قانونگذاران فرانسوی با صرف غذا در رستوران‌ها، تدابیر اتخاذشده در مورد کرونا را نقض کردند

1614894
در فرانسه بعضی از سیاستمداران متهم به نقض تدابیر اتخاذشده در مورد کرونا شدند

بعضی از وزرا و قانونگذاران فرانسوی با صرف غذا در رستوران‌ها، تدابیر اتخاذشده در مورد کرونا را نقض کردند.

ادعا می‌شود بعضی از وزرا و قانونگذاران در فرانسه با صرف غذا در رستوران‌های لوکس که به شکل غیرقانونی فعالیت می‌کنند، تدابیر اتخاذشده در مورد کرونا را نقض کردند.

کانال تلویزیونی M6 فرانسه طی گزارشی ادعا کرد که وزرا و اعضای پارلمان فرانسه در رستوران‌های لوکس در پاریس مشغول غذا خوردن هستند.

در فیلم مخفی که توسط این کانال تلویزیونی ضبط شده، مشاهده می‌شود که پیشخدمت‌ها و مشتریان در رستوران‌هایی که قرار است به دلیل تدابیر اتخاذشده مربوط به کرونا که باید صرفا خدمات فروش به شکل پاکت باید ارایه کنند، ماسک نیز ندارند.

همچنین یک تن مدعی است که این هفته در چند رستوران مجلل با بعضی از وزرا و قانونگذاران فرانسوی غذای شام صرف کرده اند.

اداره پولیس پاریس تحقیقات در مورد این اتهامات را آغاز کرده است.اخبار مربوطه