گفتگو ومذاکره  وزرای دفاع تورکیه و آمریکا

آقار با همتای آمریکایی خود درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه و بین‌المللی گفتگو ومذاکره  کرد

1613407
گفتگو ومذاکره  وزرای دفاع تورکیه و آمریکا

آقار با همتای آمریکایی خود درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه و بین‌المللی گفتگو ومذاکره  کرد

وزارت دفاع تورکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خلوصی آقار وزیر دفاع تورکیه و لوید آستون همتای آمریکایی اش از طریق تیلفون گفتگو کرده‌اند.

در اطلاعیه وزارت دفاع تورکیه در این مورد آمده است: آقار و آستین بر وفاداری دو کشور به گسترش روابط دوجانبه و هماهنگی در روابط نظامی تاکید کردند.

بر اساس اعلام وزارت دفاع تورکیه، وزرای دفاع دو کشور بر اهمیت روابط راهبردی و ضرورت حل و فصل مسائل موجود در چارچوب روح شراکت راهبردی میان تورکیه و آمریکا تاکید کردند.اخبار مربوطه