پوتین می‌تواند ریاست جمهوری  روسیه را برای دو دوره دیگر حفظ کند

ولادیمیر پوتین در روسیه می‌تواند ریاست جمهوری را برای دو دوره دیگر حفظ کند. دوما مجلس عوام پارلمان، قانون مربوطه را تصویب کرد

1608161
پوتین می‌تواند ریاست جمهوری  روسیه را برای دو دوره دیگر حفظ کند

ولادیمیر پوتین در روسیه می‌تواند ریاست جمهوری را برای دو دوره دیگر حفظ کند. دوما مجلس عوام پارلمان، قانون مربوطه را تصویب کرد

پیش‌نویس این قانون که قانون انتخابات و رای‌گیری مردمی را با قانون اساسی روسیه مطابقت داد، توسط دوما تصویب شد.

بر اساس این آیین‌نامه، افرادی که پست ریاست جمهوری را در اختیار دارند می‌توانند بدون توجه به دوره قبلی مسئولیت خود، دوباره نامزد شوند.

ماده مربوطه در همه‌‌‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی در اول جولای سال گذشته جای داشت. 

با این قانون مصوبه، ولادیمیر پوتین می‌تواند مجدداً در انتخابات 2024 و 2030 کاندید شود و در صورت انتخاب، می‌تواند پست ریاست جمهوری را برای 6 + 6 سال بر عهده داشته باشد. اخبار مربوطه