تظاهرات علیه لایحه "جدایی‌طلبانه" و اسلام هراسی در فرانسه

تظاهرات علیه لایحه "جدایی‌طلبانه" و اسلام هراسی در فرانسه، به دلیل هدف قرار دادن مسلمانان مورد انتقاد است، همچنان ادامه دارد

1605951
تظاهرات علیه لایحه "جدایی‌طلبانه" و اسلام هراسی در فرانسه

پیش نویس مذکور و اسلام هراسی در شهرهایی مانند مارسیل، لیل، استراسبورگ، بوردوکس، لیون و در راس آنها پاریس پایتخت کشور، مورد اعتراض قرار گرفت

تظاهرات علیه لایحه "جدایی‌طلبانه" و اسلام هراسی در فرانسه، به دلیل هدف قرار دادن مسلمانان مورد انتقاد است، همچنان ادامه دارد.

پیش نویس مذکور و اسلام هراسی در شهرهایی مانند مارسیل، لیل، استراسبورگ، بوردوکس، لیون و در راس آنها پاریس پایتخت کشور، مورد اعتراض قرار گرفت.

جمعیت معترض، به رهبری گروه "جبهه ضد اسلام هراسی برای حقوق برابر برای همه" در میدان شاتلت پاریس جمع شده و تا میدان ریپابلیکا حرکت کردند.

این فعالان شعارهای "اسلام هراسی را متوقف کنید"، "اگر عدالت نباشد، صلح نیز نخواهد بود"، "ما اینجا هستیم حتی اگر نژادپرستان آن را نخواهند" و "حتی اگر مکرون نخواهد، ما برای عزت مسلمانان و آینده فرزندانمان اینجا هستیم" سردادند.اخبار مربوطه