زنان خبرنگار افغان به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی شغل‌شان را ترک می‌کنند

کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که حدود 300 زنان خبرنگارافغان طی شش ماه اخیر به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی شغل‌شان را ترک کرده‌اند

1597900
زنان خبرنگار افغان به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی شغل‌شان را ترک می‌کنند

کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که حدود 300 زنان خبرنگارافغان طی شش ماه اخیر به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی شغل‌شان را ترک کرده‌اند.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان طی گزارشی اعلام کرد که در شش ماه اخیر 20 فیصد زنان خبرنگار افغان حرفه‌شان را ترک کرده‌اند.

دراین گزارش آمده‌است که حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن، طی شش ماه اخیر به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی و قتل‌های هدفمند اخیر شغل‌شان را ترک کرده‌اند.

ازسوی دیگر نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نیز اعلام کرد: بیشتر زنان خبرنگار که به دلیل عدم امنیت در کشور شغل‌شان را ترک میکنند، در تلاش هستند تا مهاجرت کنند.

لازم به ذکر است که طی یک سال اخیر در سراسر افغانستان بیش از 10 خبرنگار کشته شدند.

همچنین دردوم مارچ سه کارمند زن یک شبکه تلویزیونی خصوصی درولایت ننگرهاربراثر حمله مسلحانه افراد ناشناس جان خود را از دست دادند.

افغانستان در روزهای اخیر شاهد افزایش اقدامات تروریستی و حملات در سراسر کشور می‌شود و در این حملات به ویژه خبرنگاران، فعالان مدنی، علما، کارمندان دولتی و ماموران امنیتی مورد هدف قرار می‌گیرند.

دولت افغانستان طالبان را مسؤول این حملات می‌داند اما طالبان این را رد می‌کند.



اخبار مربوطه