هواخواهان ترامپ مظاهره کردند

طرفداران ترامپ با این ادعا که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته است، در زمانهای معین تظاهرات برگزار می‌ نمایند

1596352
هواخواهان ترامپ مظاهره کردند

طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا در مقابل برج‌های ترامپ جمع شده و به سمت میدان تایمز حرکت نمودند.

در جریان راهپیمایی، این گروه پلاکارد "ترامپ 2024" را حمل کردند و شعارهای سر دادند. هنگامی که گروه مخالف می‌خواست راهپیمایی طرفداران ترامپ را متوقف کند، درگیری رخ داد.

اعضای گروه "زندگی سیاه مهم است" نیز در آنجا بودند. به هواداران ترامپ واکنش نشان دادند.

پلیس نیویورک جلوی بازکردن پلاکارد طرفداران ترامپ را گرفت و بسیاری از تظاهرکنندگان از دو گروه را که به یکدیگر حمله کردند بازداشت نمود.

طرفداران ترامپ پس از 3 نوامبر با این ادعا که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته است، در زمانهای معین تظاهرات برگزار می‌ نمایند.اخبار مربوطه