نجات 23 پناهجو از خطر غرق شدن در بحیره اژه

نیروهای گارد ساحلی تورکیه 23 پناهجو را از خطر غرق شدن در بحیره  اژه نجات دادند

1593294
نجات 23 پناهجو از خطر غرق شدن در بحیره اژه

نیروهای گارد ساحلی تورکیه 23 پناهجو را از خطر غرق شدن در بحیره  اژه نجات دادند.

نیروهای گارد ساحلی تورکیه 23 پناهجو را که موتور قایق بادی آنها در سواحل اولوسوالی چشمه ولایت ازمیر دچار نقص فنی شده بود، از خطر غرق شدن نجات دادند.

پناهجویان پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت ازمیر منتقل شد.اخبار مربوطه