شنتوپ، سیزدهمین سالگرد استقلال کوساوا را تبریک گفت

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه: استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت کوساوا پشتوانه صلح و ثبات در بالکان می‌باشد

1591241
شنتوپ، سیزدهمین سالگرد استقلال کوساوا را تبریک گفت

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه: استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت کوساوا پشتوانه صلح و ثبات در بالکان می‌باشد

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه اعلام داشت، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت کوساوا پشتوانه صلح و ثبات در بالکان می‌باشد.

شنتوپ به مناسبت سیزدهمین سالگرد استقلال کوساوا به برنامه گرامیداشت این روز که در دانشگاه تراکیا ترتیب یافت، پیام ویدیویی ارسال کرد.

شنتوپ در پیام خود گفت، ما جغرافیای بالکان را تنها بعنوان منشاء روابط همسایگی مشاهده نمی‌کنیم. آنجا دیار برادران و دوستانمان بوده و بسان خانه و وطن من می‌ماند. کوساوا در راس کشورهای برگزیده این جغرافیا قرار دارد.

مصطفی شنتوپ  با اشاره براینکه، کوساوا با تاریخ، فرهنگ و مردمانش دوست و برادر تورکیه می‌باشد، اظهار داشت، ما سعادت کوساوا را مسرت خود دانسته و حزن و اندوه‌اش را به عنوان سرنوشت‌مان تلقی می‌کنیم.

رئیس مجلس با تاکید براینکه، تورکیه یکی اولین کشورهایی‌ست که کوساوا را پس از اعلام استقلال برسمیت شناخته‌اند، گفت، کوساوا با بافت چند فرهنگی در راه تبدیل به یک کشور دموکراتیک و مرفه جغرافیای بالکان گام‌های مهمی برمی‌دارد. استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت کوساوا پشتوانه صلح و ثبات در بالکان می‌باشد. از همزیستی توام با صلح جوامع قومی مختلف منجمله همنژادان‌مان در کوساوا بسیار خرسند هستیم. کمک‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با ارزش همنژادان‌مان به کوساوا مسرت‌بخش است. سیزدهمین سالگرد استقلال کوساوا را یکبار دیگر از صمیم قلب تبریک گفته و بعنوان رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه به هر فرد ملت کوساوا، بنام برادران ترک‌شان در آناتولی سلام می‌دهم. پایدار باد برادری تورکیه و کوساوا.اخبار مربوطه