واکنش قلین به سخنگوی اتحادیه اروپا

ابراهیم قلین، به سخنان پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد که تورکیه "باید به حقوق بشر، قانون و آزادی احترام بگذارد" واکنش نشان داد

1589779
واکنش قلین به سخنگوی اتحادیه اروپا

ابراهیم قلین، به سخنان پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد که تورکیه "باید به حقوق بشر، قانون و آزادی احترام بگذارد" واکنش نشان داد.

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، طی پیامی از حساب توییتر خود خطاب به استانو نوشت:

"یک بار هم  که باشد، شاید شما نگران سازمان تروریستی پ.ک.ک که در لیست اتحادیه اروپا است و 13 تن را به طرز وحشیانه ای در گارا اعدام کرد، باشید. یا شما را با لابی پ. ک. ک. به دردسر خواهد انداخت؟

استانو، طی سخنانی گفته بود که نگران "فشار فزاینده" بر نمایندگان حزب دموکراتیک مردم است و تورکیه "باید به حقوق بشر، قانون و آزادی احترام بگذارد."اخبار مربوطه