واکنش به شعار ضد اسلامی روی دیوار مسجد ایوب سلطان در استراسبورگ

روی دیوار مسجد ایوب سلطان که امور ساخت آن در فرانسه ادامه دارد، شعار ضد اسلامی نوشته‌شد

1588920
واکنش به شعار ضد اسلامی روی دیوار مسجد ایوب سلطان در استراسبورگ

امور ساخت این مسجد که بزرگترین مسجد اروپا خواهد بود، ادامه دارد

روی دیوار مسجد ایوب سلطان که امور ساخت آن در فرانسه ادامه دارد، شعار ضد اسلامی نوشته‌شد.

در شبکه اجتماعی گروه دیدگاه ملی جامعه اسلامی اعلام گردید که روی دیوار مسجد شعار " به اسلام خیر، به کشورتان باز گردید " نوشته شده‌است.

گروه مذکور اعلام کرد: این وضعیت جو ناخوشایند و زیان‌بخشی را که فرانسه در آن بسر می‌برد را منعکس می‌کند. مسجد ایوب سلطان پس از اتمام امور ساخت آن بزرگترین مسجد اروپا خواهد بود.

مجتمع مسجد ایوب سلطان که روی اراضی 15 هکتاری احداث خواهد شد، متشکل از یک نمازخانه سه هزار نفری، سالن‌های کنفرانس، مکتب دینی، کتابخانه، اتاق معلمین، رستوران و بوتیک و همچنین پارکینگ موتر و بایسکل با ظرفیت 600 عراده موتر خواهد بود.   

اطراف قبه اصلی مجتمع مسجد ایوب سلطان که با دو مناره به ارتفاع 44 متر به نوع دینی، معماری و فرهنگی شهر استرازبورگ رنگ خواهد بخشید، با 27 قبه کوچک احاطه شده‌است.اخبار مربوطه