شورای امنیت ملی افغانستان توافق‌نامه دوحه، جنگ درافغانستان را متوقف نکرد

سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفت اعلام داشت: «توافق‌نامه دوحه در راستای تامین صلح اثرگذار نبوده و جنگ و خون‌ریزی را متوقف نکرده است.»

1588253
شورای امنیت ملی افغانستان توافق‌نامه دوحه، جنگ درافغانستان را متوقف نکرد

سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفت اعلام داشت: «توافق‌نامه دوحه در راستای تامین صلح اثرگذار نبوده و جنگ و خون‌ریزی را متوقف نکرده است.»

حمت‌الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستانطی بیانیه ای اعلام داشت:«توافق‌نامه دوحه در راستای تامین صلح در افغانستان اثرگذار نبوده و برعلاوه اینکه جنگ و خون‌ریزی رادر کشور متوقف نکرده به آن شدت نیز بخشیده است.»

او افزود: همچنان در امضای توافق‌نامه دوحه با دولت افغانستان مشورت‌های لازم نیزصورت نگرفته است.اخبار مربوطه